UNIFLEX


   


ROUND PAN FLAN PAN
       
               
  SFT118 - Round Pan

  180 h 40 mm
  7,09 h 1,57 inches
Volume 1 l

SFT126 - Round Pan

  260 h 45 mm
  10,24 h 1,77 inches
Volume 2,2 l

   

SFT424 - Flan Pan

  240 h 30 mm
  9,44 h 1,18 inches
Volume 1,25 l

SFT426 - Flan Pan

  260 h 30 mm
  10,24 h 1,18 inches
Volume 1,3 l

 
               
  SFT120 - Round Pan

  200 h 40 mm
  7,87 h 1,57 inches
Volume 1,05 l

SFT128 - Round Pan

  280 h 47 mm
  11,02 h 1,85 inches
Volume 2,5 l

    SFT428 - Flan Pan

  280 h 30 mm
  11,02 h 1,18 inches
Volume 1,75 l
 

   
         
          PIZZA    
  SFT122 - Round Pan

  220 h 42 mm
  8,66 h 1,67 inches
Volume 1,4 l

SFT180 - Round Pan

  180 h 65 mm
  7,09 h 2,56 inches
Volume 1,5 l

   

 
               
  SFT124 - Round Pan

  240 h 42 mm
  9,45 h 1,65 inches
Volume 1,7 l

 

SFT226 - Round Pan

  260 h 55 mm
  10,23 h 2,17 inches
Volume 2,5 l

 

    SFT228 - Pizza

  280 h 20 mm
  11,02 h 0,79 inches
Volume 1,3 l
 
 

   


PLUM CAKE DAISY
       
               
  SFT326 - Plum Cake

240 x 105 h 65 mm
9,45 x 4,13 h 2,56 inches
Volume 1,5 l

SFT330 - Plum Cake

260 x 100 h 70 mm
10,24 x 3,94 h 2,76 inches
Volume 1,55 l

   

SFT220 - Daisy

  220 h 45 mm
  8,66 h 1,77 inches
Volume 1,3 l

   
  SFT331 - Plum Cake

300 x 100 h 70 mm
11,81 x 3,94 h 2,76 inches
Volume 1,7 l

     

 


STAR  
       
               
  SFT201 - Small Star

260 h 40 mm
10,24 h 1,57 inches
Volume 1.2 l

SFT202 - Big Star

260 h 50 mm
10,24 h 1,97 inches
Volume 1,8 l

 


TREE TEDDY BEAR
       
               
  SFT203 - Tree

280 x 200 h 40 mm
11,2 x 7,87 h 1,57 inches
Volume 1.05 l

     

SFT204 - Teddy Bear

290 x 200 h 60 mm
11,42 x 7,87 h 2,36 inches
Volume 1,6 l

   


BRIOCHE  
       
  12,00      
  SFT522 - Brioche

  220 h 80 mm
  8,66 h 3,15 inches
Volume 1,7 l

   


SAVARIN CAKE  
       
               
  SFT205 - Savarin

  240 h 55 mm
  9,45 h 2,17 inches
Volume 1,55 l

   

SFT224 - Savarin Cake

  240 h 60 mm
  9,45 h 2,36 inches
Volume 1,25 l

 


MEDIUM SUNFLOWER MEDIUM ROSE
       
               
  SFT316 - Medium Sunflower

  180 h 85 mm
  7,08 h 3,34 inches
Volume 1,3 l

   

SFT315 - Medium Rose

  180 h 85 mm
  7,08 h 3,34 inches
Volume 1,3 l

 


MEDIUM NARCISSUS MEDIUM DAHLIA
       
               
  SFT317 - Medium Narcissus

  180 h 85 mm
  7,08 h 3,34 inches
Volume 1,3 l

   

SFT314 - Medium Dalhia

  180 h 85 mm
  7,08 h 3,34 inches
Volume 1,3 l

 


HEART GUGELHOPF
       
               
 

SFT210 - Heart

220 x 218 h 30 mm
8,66 x 8,58 h 1,18 inches
Volume 1,25 l

 

   

SFT250 - Gugelhopf

  220 h 110 mm
  8,66 h 4,33 inches
Volume 2,2 l

 


ROSE  
       
               
  SFT251 - Rose

  220 h 100 mm
  8,66 h 3,94 inches
Volume 2,25 l

     

SFT253 - Round Low Rose

  260 h 80 mm
  10,24 h 3,15 inches
Volume 2,8 l

 
     


 
         
  SFT731 - Plum Cake Rose

300 x 145 h 80 mm
11,81 x 5,71 h 3,15 inches
Volume 2,5 l

   


CATHEDRAL  
       
               
  SFT303 - High Cathedral

  220 h 100 mm
  8,66 h 3,94 inches
Volume 2,25 l

   

SFT304 - Low Cathedral

  260 h 80 mm
  10,24 h 3,15 inches
Volume 2,8 l

 
     

 
         
  SFT305 - Plum Cake Cathedral

300 x 195 h 80 mm
11,81 x 7,67 h 3,15 inches
Volume 2 l

   


FLOWERY  
       
               
  SFT722 - Fleur Bundt Form

  220 h 100 mm
  8.66 h 3,94 inches
Volume 2 l

   

SFT726 - Low Fleur

  260 h 80 mm
  10,24 h 3,15 inches
Volume 3 l

 
     

 
         
  SFT730 - Loaf Pan Fleur

300 x 145 h 80 mm
11,81 x5,71 h 3,15 inches
Volume 2,25 l

   


ORNAMENTAL  
       
               
  SFT307 - Round Ornamental

  260 h 80 mm
  10,24 h 3,15 inches
Volume 2,8 l

   

SFT308 - Plum Cake Ornamental

300 x 145 h 80 mm
  11,81 x 5,71 h 3,15 inches
Volume 2,5 l

 


GERMAN TART WREATH
       
               
  SFT528 - German Tart

  280 h 30 mm
  11,02 h 1,18 inches
Volume 1,65 l

   

SFT310 - Wreath

  260 h 55 mm
  10,24 h 2,16 inches
Volume 1,5 l

 


RECTANGULAR  
       
               
  SFT300 - Rectangular

280 x 220 h 40 mm
11,02 x 8,66 h 1,57 inches
Volume 2,25 l

   

SFT301 - Happy Birthday

330 x 220 h 50 mm
13 x 8,66 h 1,97 inches
Volume 3,25 l

 


SQUARE PAN DAISY PAN
       
               
  SFT306 - Square Pan

228 x 228 h 50 mm
9 x 9 h 2 inches
Volume 2,3 l

   

SFT302 - Daisy Pan

280 x 215 h 50 mm
11,02 x 8,47 h 1,97 inches
Volume 2,3 l

 
       


STAR BUNDT  
      
         
  SFT600 - Star Bundt Form

  240 h 100 mm
  9,45 h 3,94 inches
Volume 2,3 l

   


SUNFLOWER RIBBON
       
               
 

SFT252 - Sunflower

  260 h 70 mm
  10,24 h 2,76 inches
Volume 2,25 l

   

SFT309 - Ribbon

  260 h 60 mm
  10,24 h 2,36 inches
Volume 2 l

 


GUGELHOPF BOUQUET PLUMCAKE BOUQUET
       
               
  SFT311 - Gugelhopf Bouquet

  220 h 110 mm
  8,66 h 4,33 inches
Volume 2 l

   

SFT312 - Plumcake Bouquet

300 x 145 h 80 mm
11,81 x 5,71 h 3,15 inches
Volume 1,6 l